Uluslararası sosyal politika ders notları pdf


 

Uluslararası sosyal politika dersi kitap özeti pdf,

Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasasının eki olan Filadelfiya Bildirgesi’nde, “Irk, inanç ve cinsiyetleri ne olursa olsun, bütün insanlar maddi ilerlemelerini ve manevi gelişmelerini, özgür ve onurlu bir şekilde, ekonomik güvence altında ve eşit şartlarda sürdürmek hakkına sahiptirler. Bu sonuca ulaştıracak koşulların gerçekleştirilmesi, her ulusal ve uluslararası politikanın ana hedefini oluşturmalıdır” denmektedir. Bu kitap, insanlığı bu hedefe ulaştırmayı amaçlayan uluslararası sosyal politikalar bütününü, tarihsel bir perspektif içerisinde, kural ve kurumları ile birlikte ele almayı hedeflemektedir.
Uluslararası sosyal politikanın evrensel boyutta kural koyan ve bunları uygulamaya çaba gösteren temel örgütü, 1919 yılında kuruluşundan bu yana UÇÖ (Uluslararası Çalışma Örgütü) olmuştur. UÇÖ’nün bu konumu günümüzde de devam etmektedir. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Birleşmiş Milletler gerek uluslararası antlaşmalar yoluyla, gerekse bünyesindeki veya şemsiyesi altındaki kuruluşlarla, sosyal politika alanında daha fazla rol oynamaya başlamıştır. Bu dönemde ayrıca Avrupa Konseyi’nin sosyal politika alanında varlığını duyurduğunu ve ulusal sosyal politika ile uluslararası sosyal politikanın eklemlenmesine bölgesel düzeyin de dâhil olduğunu söyleyebiliriz. 1980 sonrasında “küreselleşme” olarak adlandırılan süreçte Birleşmiş Milletler’in iki uzman kuruluşunun, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası’nın küresel düzeyde sosyal politikalar üzerinde etkin hale geldiğini görüyoruz. 1990′lı yıllar ise Avrupa Birliği’nin önemli bir bölgesel aktör haline geldiği dönemdir. 1980 sonrasında iki sivil aktör grubunun, çok uluslu şirketlerin ve uluslararası sendikaların da, sosyal politika açısından giderek daha fazla önem kazandığına tanık oluyoruz.

Toplam2:12
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«