Finansal tablolar analizi ders notları pdf


 

Finansal tablolar analizi dersi kitap özeti pdf

Finansal tablolar işletmenin muhasebe sistemine kaydedilen ve sınıflandırılan bilgilerin belirli za­man aralıklarıyla bu bilgilere ihtiyaç duyan ve bu bilgileri kullanacak olanlara iletilmesini sağlayan araçlar şeklinde tanımlanmaktadır. Tanımdan da görüldüğü gibi finansal tablolar bir bilgi iletişim aracıdır. Bilgiye ihtiyaç duyan ve bilgiyi kulla­nanlar açısından finansal tablolar işletmelerin ik­tisadi ve mali yapıları ve faaliyet sonuçları açısın­dan çok yararlı ve yapılacak değerlemeler ile alı­nacak kararlara destek olacak bilgiler sağlar.

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«