Eski mezopotamya ve mısır tarihi ders notları pdf


 

Eski mezopotamya ve mısır tarihi dersi kitap özeti pdf

Toros ve Zagros dağlarından gelen kar ve yağ­mur suları ile beslenen Fırat ve Dicle Nehirleri’nin oluşturduğu bereketli topraklar yalnız tari­hi çağlarda değil tarihöncesi dönemlerde de çe­şitli kültürlere beşiklik etmiştir. İnsanın doğaya hâkimiyeti arttıkça toplumların gelişimi hızlan­maya ve daha önce yaşanmayan bölgelerde ya­şanmaya başladı. İnsanın iki buçuk milyon yıl öncesine kadar giden geçmişi, genel olarak yap­….

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«