May 152014
 

12-13. yüzyıllarda Oğuz Türkçesine dayalı olarak ortaya çıkan batı Türk edebiyatı, 14. yüzyılda Anadolu ve Azerbaycan sahalarında edebî değeri ve sayıları giderek artan bir şekilde [devamı…]

May 192014
 

Türkçenin XI.yy. Karahanlı Türkçesinden sonraki, XV. yy. Çağatay Türkçesinden önceki dönemidir. Karahanlı Türkçesini temel alarak Oğuz Türkçesi ve Kıpçak Türkçesinin bir araya gelip kaynaşması sonucunda [devamı…]

May 202014
 

16. Yüzyılda Siyasal, Kültürel ve Edebî Hayat 16. yüzyılda Türk edebiyatı Osmanlı Devleti, Safevi Devleti ve Babür’ün kurduğu Türk-Hint İmparatorluğunun egemenliğindeki çok geniş coğrafyada varlığını [devamı…]

May 152014
 

17.yüzyıl “çözülme asrı” olarak kabul edilir. İstikrarsızlık, bu dönemin en belirgin özelliğidir. 1. Ahmet (1603-1617), 4. Murat (1623-1640) ve 4. Mehmet (1647-1687) dönemleri hariç tutulursa [devamı…]

May 202014
 

18. Yüzyılda Sosyo-Kültürel ve Edebî Hayat Osmanlı İmparatorluğu, Kanuni döneminin ortalarından sonra, bilhassa III. Murat’tan itibaren 18. asrın sonuna kadar süren bir çözülme sürecine girer. [devamı…]